Nieruchomości

Zakup nieruchomości wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka. Jeśli chcemy, aby nasza inwestycja przyniosła zamierzone cele i była opłacalna należy dokonać szczegółowej analizy prawnej nieruchomości. Nasza Kancelaria posiada w tym zakresie szeroką ofertę.

Przeprowadzamy kompleksowy due diligence każdej nieruchomości. Przede wszystkim sprawdzamy księgę wieczystą nieruchomości, która jest najważniejszym dokumentem związanym z gruntem. Ustalamy informacje dotyczące właściciela, użytkowania wieczystego, powierzchni gruntu i jego zabudowania. Księga wieczysta dostarcza również informacji o ewentualnych roszczeniach osób trzecich co do nieruchomości, w tym również obciążenia hipoteką.

Dla naszych Klientów uzyskujemy odpisy i wyciągi z ksiąg wieczystych, przygotowujemy niezbędne pisma o charakterze procesowym i nieprocesowym, a w razie potrzeby reprezentujemy przed sądami i organami administracji publicznej w postępowaniach, które mają na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Doświadczenie naszego zespołu pozwala negocjować oraz redagować każdy rodzaj umowy. Współpracujemy z najlepszymi i konkurencyjnymi cenowo kancelariami notarialnymi we Wrocławiu. Pomagamy w procedurze kredytowej, analizujemy umowy kredytowe i negocjujemy z bankami ich warunki.

Kancelaria posiada spore doświadczenie w zakresie sporządzania umów najmu, umów najmu okazjonalnego, umów najmu instytucjonalnego, umów najmu lokalu użytkowego, umów podnajmu, a także w sprawach sporów wynikających z tych umów (np. o czynsz najmu lub o nakłady na lokal mieszkalny i rozliczenia z najemcą, eksmisja najemcy z lokalu).

Świadczymy pomoc prawną w zakresie nieruchomości. Kancelaria prawna doradza między innymi w sprawach związanych z:

 • analizą stanu prawnego nieruchomości, badaniem ksiąg wieczystych i rejestrów gruntów,
 • przygotowywaniem umów sprzedaży nieruchomości,
 • nabyciem oraz zbyciem nieruchomości,
 • ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach,
 • przygotowywaniem umów leasingu, najmu, dzierżawy, użytkowania nieruchomości,
 • negocjacjami między wierzycielami i dłużnikami, w tym m.in. z bankami, firmami leasingowymi i innymi podmiotami finansującymi,
 • prowadzeniem postępowań przed sądami wieczysto-księgowymi,
 • pomocą w uzyskiwaniu niezbędnych w procesie budowlanym pozwoleń, zezwoleń i decyzji organów administracji państwowej i samorządowej,
 • obsługą prawną inwestycji budowlanych,
 • postępowaniami o zwrot nieruchomości,
 • postępowaniami o wydanie i zasiedzenie nieruchomości,
 • roszczeniami reprywatyzacyjnymi.

to czas
na kontakt

odwiedź nas ul. Podwale 37/38 lok. 83
50-040 Wrocław
(4 piętro - budynek Społem)

Sprawdź
także