Odszkodowania

Nasza Kancelaria działa na rzecz osób poszkodowanych jak i potencjalnych sprawców szkód w sprawach o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Praktyka, zespół doświadczonych prawników oraz indywidualna analiza każdej sprawy pozwalają nam w sposób profesjonalny reprezentować naszych Klientów. Doradzamy między innymi w sprawach dotyczących:

 • roszczeń do zakładów ubezpieczeniowych, np. z tytułu ubezpieczenia ryzyka handlowego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC), ubezpieczenia majątkowego (np. AC), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) lub ubezpieczenia na życie,
 • roszczeń regresowych zakładów ubezpieczeniowych, np. w związku z ubezpieczeniem ryzyka handlowego lub ubezpieczeniem majątkowym,
 • roszczeń z tytułu szkód majątkowych i niemajątkowych doznanych w wyniku czynów zabronionych,
 • odszkodowania za urazy i obrażenia doznane w wypadkach komunikacyjnych, szkody fizyczne, i psychiczne,
 • odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu urazów oraz szkód powstałych w zakładzie pracy,
 • odszkodowania za zniszczone mienie,
 • roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku błędów medycznych,
 • rent w związku z trwałym inwalidztwem i trwałą niezdolnością do pracy na skutek wypadku,
 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne,
 • zadośćuczynienia z tytułu naruszenia dóbr osobistych,
 • zadośćuczynienia z powodu niesłusznego pozbawienia wolności,
 • odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • rent na zwiększone potrzeby życiowe,
 • zwrotu utraconych zarobków,
 • zaliczek na leczenie,
 • zwrotu kosztów za opiekę osób trzecich.

to czas
na kontakt

odwiedź nas ul. Podwale 37/38 lok. 83
50-040 Wrocław
(4 piętro - budynek Społem)

Sprawdź
także