Prawo
rodzinne

W zakresie specjalizacji prawa rodzinnego, kancelaria oferuje szerokie spektrum usług. Pomagamy m.in. w sprawach o separację, o rozwód bez orzekania o winie, o rozwód z orzekaniem o winie, prowadzimy sprawy o pozbawienie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalamy kontakty z małoletnim dzieckiem. Prowadzimy sprawy o alimenty, w tym o podwyższenie alimentów jak i o ograniczenie wysokości alimentów. Oprócz działania na etapie przedsądowym i sądowym, działamy również w postępowaniu egzekucyjnym, reprezentując naszych Klientów przed komornikami sądowymi.

Zajmujemy się udziałem w sprawach o podział majątku pomałżeńskiego. Staramy się na początku o podział polubowny, jednakże kiedy okazuje się to niemożliwe, z dużym zaangażowaniem reprezentujemy naszych Klientów przed sądami cywilnymi. W tym zakresie współpracujemy z ekspertami w dziedzinie m.in. wyceny nieruchomości, którzy mogą nam pomóc i doradzić zanim akta trafią już bezpośrednio do biegłego sądowego.

Oprócz powyższych spraw, często zabezpieczamy interesy majątkowe małżonków, przygotowując umowy majątkowe małżeńskie (tzw. intercyzy), zwłaszcza kiedy jeden z małżonków obarczony jest większym ryzykiem biznesowym związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wówczas umiejętne mechanizmy zabezpieczające potrafią wyprzedzić przebieg przyszłych wydarzeń i zabezpieczyć majątek, na który pracowano latami.

to czas
na kontakt

odwiedź nas ul. Podwale 37/38 lok. 83
50-040 Wrocław
(4 piętro - budynek Społem)

Sprawdź
także